بدون شک هر فرد آشنا به دنیای عطر و رایحه،نام برند لانکوم به گوشش خورده و چه افراد بسیاری که محصولات این برند با آن نماد تک گل رز برای آنها چیزی بیشتر از یک رایحه یا صزفا یک عطر می باشد.برند لانکوم یکی از نام آشناترین برندهای دنیای آرایشی و بهداشتی زنانه شناخته میشود […]

بدون شک هر فرد آشنا به دنیای عطر و رایحه،نام برند لانکوم به گوشش خورده و چه افراد بسیاری که محصولات این برند با آن نماد تک گل رز برای آنها چیزی بیشتر از یک رایحه یا صزفا یک عطر می باشد.برند لانکوم یکی از نام آشناترین برندهای دنیای آرایشی و بهداشتی زنانه شناخته میشود […]